4-6 сартай ургийн хөгжил, эхийн хооллолт дасгал хөдөлгөөн